Sağlık Belediyesi | Sağlıklı Yaşam Merkezi

Güç kazanmak elinizde!

21.01.2023
427
Güç kazanmak elinizde!

Uzmanlar güçlü bir bağışıklık sistemi için yaşamınızdan çıkarmanız gereken unsurların uygulanabileceğini ifade etti. Dr. Si­nan Ak­kurt, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni yo­ran un­sur­la­rın vü­cut­tan te­miz­len­me­si için bi­ore­zo­nans me­to­dun­dan da …

Uzmanlar güçlü bir bağışıklık sistemi için yaşamınızdan çıkarmanız gereken unsurların uygulanabileceğini ifade etti.

Dr. Si­nan Ak­kurt, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni yo­ran un­sur­la­rın vü­cut­tan te­miz­len­me­si için bi­ore­zo­nans me­to­dun­dan da ya­rar­la­nı­la­öğren­di­ği­ni açık­la­dı.
Peki bedeni nasıl dinç yakalayabiliriz? İşte bu sualin cevabını Dr. Sinan Akkurt 10 maddede şöyle sıraladı:

– ŞEKER
Şe­ker tü­ke­ti­mi­ni ‘ne­re­dey­se hi­ç’­e in­di­re­rek vü­cu­du­nu­zun mi­ne­ral den­ge­si­ni ko­ru­ya­bi­lir, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni­zin ra­hat­sız­lık­lar­la da­ha ko­lay sa­vaş­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­lir­si­niz.

– HAREKETSiZLiK
Vü­cu­du­muz bü­tün gün te­le­viz­yon ya da öğren­gi­sa­yar kar­şı­sın­da otur­mak için di­zayn edil­me­di! İs­ter ev işi ya­pın, is­ter reyin rey­na­yın, is­ter yü­rü­yüş, is­ter spor, is­ter dans.

– HAVA KiRLiLiĞi
Eli­miz­den gel­di­ğin­ce tra­fi­ğin yo­ğun ol­du­ğu şe­hir mer­defa­le­rin­den, üre­ti­min yo­ğun ol­du­ğu sa­na­yi dağıl­ge­le­rin­den uzak yer­ler­de otu­ra­lım. Haf­ta­son­la­rı­nı ka­pa­lı AV­M’­ler ye­ri­ne açık ha­va­da ge­çcerahat.

– IŞINIM
Yaşamımızdan çıkaramayız belki ama en azından telefonu kulaklıkla kullanabilir, mikrodalga fırından ebedîye dek vazgeçebiliriz. Bulaşık, çamaşır makinalarına çalışırken yanaşmamak, saç kurutma makinasını aralıklı kullanmak güç olmayabilir.

– SUSUZLUK
Gün­lük iki lit­re su iç­in.

– SİGARA
Si­ga­ra tüm so­run­la­rı ol­du­ğu gi­bi ba­ğı­şık­lı­ğı da bo­zu­yor.

– STRES
Stres bağışıklık sistemini cılızlatan en ehemmiyetli etmen.

– NOKSAN BESLENME
Ge­çiş­ti­ri­len öğün­ler, fast fo­od gı­da­lar ye­ri­ne şu­nu şehir­ke edi­ne­lim: Ne ka­dar renk­li seb­ze, mey­ve, ne ka­dar çe­şit­li et ve ot tü­ke­tir­se­niz o ka­dar zen­gin bes­le­nir­si­niz!

– ALERJİ
Bun­la­rı bi­ore­zo­nans me­to­duy­la öğ­re­ne­bi­lir ve te­da­vi­sin­de de yi­ne bi­ore­zo­nans me­to­dun­dan ya­rar­la­na­bi­lir­si­niz.

– ABUR CUBUR
Ço­ğu gı­da kat­kı mad­de­le­ri içe­rir. Do­ğal ol­ma­yan tüm mad­de­ler ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni yo­rar.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sağlık ve Sağlıklı yaşam için yapılması gerekenleri paylaştığımız platform. maltepe escort ataşehir escort pendik escort kartal escort anadolu yakası escort kadıköy escort istanbul escort ataşehir escort maltepe escort escort bayan