Kulakçıklar arası delik küçükse ne olur? Bunlar tehlikesizmidir?

22.02.2023
795
Kulakçıklar arası delik küçükse ne olur? Bunlar tehlikesizmidir?

Natürel ki geniş deliklerden daha aza risklidirler. Fakat hem büyük hem de minik tipte deliklerde oluşabilen öbür bir riskli vaziyet de “paradoks emboli ters pıhtı …

Natürel ki geniş deliklerden daha aza risklidirler. Fakat hem büyük hem de minik tipte deliklerde oluşabilen öbür bir riskli vaziyet de “paradoks emboli ters pıhtı atması” sınan gidişattır. Ters pıhtı atması nedir? Toplardamar sisteminde kan akımı genelde yavaştır, ve burada minik pıhtı viraneleri oluşabilmektedir. Sağ kulakçık ve sağ karıncık temelinde toplardamar sisteminin bir parçasıdır. Sol karıncık ve kulakçık ise arter sisteminin bir parçası. Arter ve toplardamar sistemleri dolaysız olarak birbiri ile ilişkili değildir arada akciğerler vardır. Klasikte toplardamar sisteminde oluşan pıhtı arter sistemine geçemez akciğerlerde takılır ve oradaki damarları tıkar. Pıhtı oluşabilmesi için bir bölgede dolaşımın devingen hareket yapısının bozulması gerekir, akımdaki yavaşlama da bu vaziyete yol açar. Toplardamar sisteminde oluşacak pıhtılar banal insanda akciğerlere giderek burada filtre edilirler. Oysa bu hastalıkta kulakçıklar arasındaki delikten geçerek sol kuakçığa kazançlar arter sistemi ve buradan da sol karıncığın pompalaması ile hayati uzuvlara en ehemmiyetlisi de beyne gidip oradaki arterleri tıkayabilirler. Bu vaziyette beyin dolaşımı bozulunca beyinde bazı bölgeler hasar göreöğrenir hatta can verebilir. Neticede de geçici ya da kalıcı olabilecek felçler olabileceği gibi hastanın nebatsal yaşama girmesine ya da vefatına bile yol açabilirler.

Kalpteki öbür deliklerle beraber Kulakçıklar Arası Delik de olabilir.
Bazı tip ASD’ler kalpde bazı öbür daha ehemmiyetli anomalilerle beraber bulunabilirler. Mesela akciğerlerden kanı kalbe getiren damarlar pulmoner venler klasikte sol kulakcığa dökülürler ki, pak oksijenle doymuş kanı kalbe getirip bedene dağıtılmasına katkıda bulunurlar. Bu hastalıkla birlikte akciğerden gelen toplardamarlar solyerine sağ kulakcığa bağlanabilirler anormal olarak. Bu vaziyete kısaca anormal akciğer toplardamarı dökülmesi anormal pulmoner venöz dönüş denir. Vaya öbür bir hastalık da kulakçıklararası delikle beraber, sol kulakçıkla sol karıncık arasındaki kapakta delik bulunmasıdır. Bu vaziyet de ender bulunan doğuştan bir anormallik olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ya da kulakçıklararası delikle beraber bir de karıncıklararasında bir deliğin bulnması gidişatıdır ki, bu gidişat daha riskli bir gidişattır. Bunlara ilave olarak dah da ender kollanmakta olan doğumsal kalp arızalarında kulakçıklararası delik eşlik edebilmektedir. Bu tip gidişatlarda bu delik kalpte hayatla bağdaşmayan bazı vaziyetlerin tabiat tarafından düzenlenerek hayatın idame ettirilmesine dayanakçı olmaktadır.

Rehabilitasyon
Cerrahi tamir karmaşıklıkların daha geç görülmesi sebebiyle ilkokul çağına dek uzatılabilir. Defekt primer veya bir yama ile kapatılır. Kateterizasyon ile semsiye şeklinde yama ile kapatılması da olasıdır

Kulakçıklararası Delik kapatılmalımıdır? Operasyon lüzumlumudur?
Çoğu hekim buna evet der. Son senelerde bazı kardiyologlar bu deliğin kapatılmasının gerğini müzakereye açmaktadırlar fakat genel kabul gören bir düşünce değildir. Deliğin tipi-büyüklüğü-ilave kalp anormalliklerinin bulunup bulunmayışı harekâtın gerekliğinin ya da giderekmesinin tanımlanmasında karar verdirecek unsurlardır. Söyleyebileceğim son söz şayet bende bir kulakçıklararası delik olsaydı operasyon olmayı seçerdim.

Kulakçıklararası delik ne zaman kapatılmalıdır?
Bir Hayli ASD’li çocukta hiçbir şikayet ve belirti olmadığı için genellikle mektep çağında genel tarama testleri ve hekim tetkiki ile teşhis edilirler. Kimileri ise daha geç teşhis edilirler. Operasyon için bir aciliyet yoktur reelinde ama yeniden de en uygun zamanda ufak da olsa var olan ters kan pıhtısı atması vakasından uzak durmak için operasyonla deliğin kapatılması uygundur. Şayet ilave kalp anormallikleri ile beraber bu delik varsa o zaman rehabilitasyon protokolu daha acil ve daha öncelikli hale gelmektedir. Misalin; akciğer toplardamarlarında döüş anormalliği,karıncıklararası deliğin vakaya iştirak etmesi, kapak anormalliği ya da bazı ilave seyrek kalp anormallikleri.

Kulakçıklararası delik nasıl tamir edilir?
ASD’nin kapatılması rehabilitasyonu günümüzde hala tartışmalıdır. Çoğu hekimler tarafından kapatılmaktadır. Ananesel olarak sarih kalp cerrahisi ismi verilen operasyon biçimi ile kapatılır. Kalp akciğer aygıtı denilen makine kullanılarak delik dolaysız olarak dikilerek ya da deliğin tipine göre uygun bir yama kullanılarak onarılır. Kullanılan yama hastanın kendi kalp dışı çeperi dolaysız olarak veya Gluteraldehit denilen bir kimyevi madde ile muamele edildikten sonra olabildiği gibi sentetik maddelerden üretilmiş yamalarla ePTFE-extended Poli Tetra Flor Etilen, veya Dakron olabilmektedir. İlave kalp anormallikleri varsa bunlar da usulüne uygun olarak tüm dünyaca kabul edilmiş cerrahi usullerle düzenlenirler.

Bu operasyon hastanın göğsünün ortasındaki kaburgaları birleştiren iman tahtası kemiği sternum kesilerek yapılmaktadır.

Yeni cerrahi usuller nelerdir?
Son senelerde cerrahi metodlarda büyümeler olduğu gibi bazı operasyon dışı usuller de geliştirilmiştir. Hasta yattırılmadan ve kesilmeden operasyonsuz özel kateter sınan araçlarkla delik kapatılabildiği gibi operasyon teknikleri de ilerlemiştir. Bkz. Minimal invaziv cerrahi

Cerrahi sonrası görülen meseleler nelerdir?
Kalp operasyonlarının içerisinde en tehlikesizi olarak öğrenilmektedir. Fakat yeniden de her operasyon sonrası olabilecek meselelerle karşılaşılabilmektedir Yara infeksiyonu gibi. Bu operasyonda vefat tehlikeyi tüm dünyada %1 den daha azdır.

Gelecekte neler olacak?
Bu operasyon tüm kalp operasyonları içerisinde rehabilitasyon sonrası kalbi olağana en çok yanaştıran operasyondur. Hastalar hayatlarının geri kalanını hiç meselesiz harikulade sürdürebilmektedirler. Operasyon sonrası hiç ilaç kullanmaya gerek yoktur. Hastaların fizik kapasiteleri tamamen olağana döner.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.